Lichaamstaal

Artikelindex

lichaamstaal alichaamstaal blichaamstaal clichaamstaal dlichaamstaal e

De lichaamstaal als communicatiemiddel
De hond toont u zijn ingesteldheid, zijn plaats in het gezin en hoe hij zich daarbij voelt. Dit zie je duidelijk in bijgaande tekening . (a) : de hond is rustig en vertoont geen abnormaal gedrag (b) : de hond neemt een dominante, dreigende houding aan (c) : de hond neemt een dreigende houding aan en is klaar voor de aanval (d) : de hond vertoont een dreigende houding, echter vermengd met angst (e) : de hond erkent de andere als zijn meerdere en geeft zich over. Hij legt er zich letterlijk bij neer en vertoont dus onderworpen gedrag.

Naast zijn algemene houding geeft de hond ons ook informatie door via andere lichaamsdelen, zoals bijvoorbeeld zijn staart, zijn mond (lippen), zijn oren en zijn ogen. Die staart is voor de hond trouwens effectief een barometer.

Dan komen we terecht bij het 'oogcontact'. Wanneer je je hond aankijkt, wendt dan je ogen nooit af. Anders geef je aan dat hij je meerdere is. Een stugge of stijve houding van de eigenaar interpreteert de hond als dominant. Hou er trouwens rekening mee, wanneer je de hond benadert en wilt aanraken, dat een beweging die van 'bovenaf' komt voor de hond 'bedreigend' is en een beweging die van beneden komt 'uitnodigend'. Belangrijk punt, want wij zijn groter dan de hond en hebben de neiging om hem van bovenaf te benaderen. 
Tenslotte komen we bij de mond of muil van de hond terecht, nu niet precies het minst gevaarlijke. Ook hier zijn er duidelijke signalen waar te nemen. Een dreigende hond die zijn agressieve bedoeling wil tonen, doet dit door zijn tanden te ontbloten. Bij echte agressiviteit toont de hond uitsluitend de 'voorste' tanden. Tegelijk trekt hij de neus op tot deze gerimpeld is. Naarmate een hond angstiger wordt, doet hij zijn muil verder open, zodat er meer tanden te zien zijn. Daarbij trekt hij ook de mondhoeken naar achter, terwijl de neus ontrimpelt. Belangrijk om weten : een angstige hond toont dus niet alleen de voorste tanden, maar ook de kiezen !